(0517) 342 112 grunslach@degreiden.nl

De Grûnslach

CBS De Grûnslach is een kleine dorpsschool voor Wjelsryp, Baaium en omstreken. Het leerlingenaantal ligt  momenteel  rond de 45 en groeit de komende jaren door naar boven de 50.

We zijn een meertalige school en dragen het predicaat ‘Gezonde school’, dit voor de deelcertificaten Voeding en Welbevinden.