(0517) 342 112 grunslach@degreiden.nl

De Medezeggenschapsraad (MR) van CBS De Grûnslach bestaat uit de volgende personen:

Paul de Jong (oudergeleding – voorzitter)
Geertje Deinum (oudergeleding)
Mariska de Boer (personeelsgeleding)
Elizah van Bon (personeelsgeleding)

De Ouderrraad ( OR) van CBS De Grûnslach bestaat uit de volgende personen:

Cornelis Veenstra (penningmeester)
Geke Bok
Marjanne Blom
Ruurd van der Kooi