(0517) 342 112 grunslach@degreiden.nl

De Medezeggenschapsraad (MR) van CBS De Grûnslach bestaat uit de volgende personen:

Paul de Jong (oudergeleding – voorzitter)
Geertje Deinum (oudergeleding)
Rick de Jong (personeelsgeleding)
Elizah van Bon (personeelsgeleding)

De Ouderrraad (OR) van CBS De Grûnslach bestaat uit de volgende personen:

Laura Meinsma
Nynke Giliam
Ruurd van der Kooi (penningmeester)
Geke Bok
Marjanne Blom