(0517) 342 112 grunslach@degreiden.nl
  1. De begeleiding en zorg zijn efficiënt georganiseerd zijn en worden volgens afspraken uitgevoerd.
  2. De toetsen worden volgens afspraken geanalyseerd, zodat er een duidelijk verbeterpunt ontstaat waarmee geoefend kan worden.
  3. De instructielessen worden vanaf schooljaar 2023-2024 gegeven met behulp van het EDI-model. Hier krijgen we dit schooljaar begeleiding bij van Cedin.
  4. De Kanjertraining is zichtbaar (en voelbaar) binnen school en wordt in alle groepen uitgevoerd.
  5. Leerlijn Frysk uitwerken.
  6. Werkwijze van de methode Onderbouwd is beschreven.
  7. Leerlijn Techniek uitwerken.
  8. Samenwerking met De Duurzame boerderij uitwerken.