(0517) 342 112 grunslach@degreiden.nl
 1. Invoeren EDI-instructiemodel.
  De instructielessen worden gegeven met behulp van het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI).
 2. Invoeren flitsbezoeken door de directie.
  De flitsbezoeken zorgen voor het vergroten reflectief klimaat en het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.
 3. Samenwerking met ouders versterken.
  We willen de betrokkenheid van ouders met school vergroten en de samenwerking en communicatie verbeteren, zodat ouders school hoger gaan waarderen en de basis voor een goed leerklimaat verbetert.
 4. Er is een schooleigen protocol internet en social media.
  Er is beleid ten aanzien van het gebruik van internet en social media. Hier staan regels en afspraken in die we samen met de oudere leerlingen opstellen.
 5. Vergroten leesplezier en -motivatie.
  Op de monitor van voorjaar 2021 scoren de leerlingen significant hoger op leesplezier en -motivatie dan op die van voorjaar 2019, op die punten die in 2019 als minder hoog zijn beoordeeld.
 6. Verbeteren spellingresultaten.
  Op de Cito spellingtoets van Eind 2020-2021 scoort 60% van de leerlingen een III of hoger.
 7. Aanschaffen van een methode voortgezet technisch lezen.
  Voor de groepen 4 tot en met 8 gaan we gebruik maken van een methode voortgezet technisch lezen.
 8. Invoeren talentmiddag.
  Er wordt een talentenmiddag georganiseerd met daarop een breed aanbod van techniek, crea, muziek, kunst, cultuur, sport, koken enz.