(0517) 342 112 grunslach@degreiden.nl

1. De leerkrachten doen kennis op over de ontwikkeling van executieve functies en zijn in staat het (leer)gedrag van kinderen te verklaren vanuit de ontwikkeling van zelfsturing (executieve functies) en kunnen (indien nodig) eigen pedagogisch-didactisch handelen bijstellen.
2. Vaststellen (nieuwe) Missie/Visie/Kernwaarden.
3. We zorgen voor een planmatige aanpak van de zorg en signaleren vroegtijdig de zorgleerlingen.
4. We stellen nieuw doorstroombeleid op.
5. Eigenaarschap en zelfstandigheid van de leerlingen vergroten.
6. Huidige rapporten evalueren.
7. Verhogen van de scores op rekenen en voldoen aan de 1F en 1S norm.
8. Rijke taalomgeving creëren.