(0517) 342 112 grunslach@degreiden.nl
  1. Op de cito spellingtoets van Eind 2021-2022 heeft minimaal 60 % van de leerlingen een I, II of III-score.
  2. Op technisch lezen van Eind 2021-2022 heeft minimaal 60 % van de leerlingen een I, II of III-score.
  3. Een aantal afspraken uit ‘Teach like a champion’ invoeren.
  4. Onderwijsplannen vervangen door een nieuw systeem.
  5. Aanschaf nieuw intern kwaliteitssysteem.
  6. Takenkaart digitaal op het chromebook aanbieden.
  7. Frysk; leerlijn stavering ontwikkelen.
  8. Keuze maken voor LVS van Cito of van IEP.