(0517) 342 112 grunslach@degreiden.nl

Vertrouwen is: kinderen bemoedigen, in hen geloven en stimuleren in wat ze kunnen. Maar ook uitdagen door nieuwe dingen uit laten proberen en vooral benoemen wat ze goed doen. Vertrouwen is ook het geven van vrijheid en verantwoordelijkheid. Vrijheid is bijvoorbeeld de gelegenheid krijgen om het taakwerk zelf te organiseren. De opgegeven leerstof en de eisen die daaraan worden gesteld, de tijdslimiet, de werkafspraken en de schoolregels vormen de grenzen waarbinnen de leerlingen hun vrijheid leren gebruiken. Een leerling leert verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving te dragen, als zijn omgeving hem daarvoor de ruimte en mogelijkheden biedt.