(0517) 342 112 grunslach@degreiden.nl

Vanaf groep 1 bieden we structureel drie talen aan; Nederlands, Frysk en Engels. Voor alle talen is tijd in het weekrooster ingepland. Voor Frysk werken we met de methode Spoar 8, voor Nederlands met de methodes: Taal in Beeld, Spelling in Beeld, Nieuwsbegrip, Veilig leren lezen, Schatkist. En voor Engels werken we met de methode Join In.