(0517) 342 112 grunslach@degreiden.nl

School is dé plek voor het opdoen van kennis en vaardigheden. Dit betekent dat de leerling mag groeien en ontwikkelen, met vallen en opstaan. Op school wordt de leerling gecoacht en begeleid op weg naar zelfstandigheid. Er wordt rekening gehouden met wat de leerling kan en de mogelijkheden die de leerling heeft. Iedereen wordt gezien in zijn of haar eigen ontwikkeling. Een breed aanbod op cognitief, creatief, muzikaal, sportief en expressief gebied zorgt voor optimale ontwikkelingskansen.