(0517) 342 112 grunslach@degreiden.nl

School participeert in het traject ‘De Bibliotheek op school’. Hierin slaan onderwijs, bibliotheek en gemeente de handen ineen en komt er dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school. Doel is om kinderen en jongeren te stimuleren om meer te lezen en ze leren om beter en verstandiger om te gaan met internet, sociale media en games. Door de samenwerking heeft school de beschikking over een nieuw en actueel aanbod boeken, die regelmatig ‘ververst’ wordt. Daarnaast is er een activiteitenplan opgesteld rondom leesbevordering, lezen thuis en informatievaardigheden/mediawijsheid.